MAX 2, apartman

MAX 2, apartman

Vrsta smještaja / Kategorija: Apartman ***

Grad/mjesto: Sv. Ivan Zelina

Ulica i kućni broj: Blaževdolska ulica 9

Osoba za kontakt: Maksimilijan

Mobitel: +385 98 514 013

E-mail: aOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jezik za kontakt: HR, EN, DE

Površina objekta m2 : 100

Kreveti: 4 + 6

Ukupno osoba: 10

Prijava od: 17 h

Odjava do: 11 h

Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

 

ČAROBNI ZELINSKI VILINSKI PARK /  “Zelina’s enchanted fairy park”

max_2.png

APARTMAN „MAX 2”

Vlasnici su u horoskopu: OVAN – odgovaraju mu bor i jela, ali i glog, kaktus, mahagonij i sve što ima bodlje, te DJEVICA –ovom znaku odgovara orašasto drveće, razgranato i isprepleteno: orah, lješnjak i badem.

U dvorištu se ističe gusta živica od čempresa. Stablo čempresa ograničava svoj rast u procvatu. Poznati pisac Vladimir Nazor piše u svojoj priči Otac, u kojoj čempresi izranjaju poput kakve arhetipske slike urezane u obzor: „Jedan je kut neba bio vedar i obasjan mjesečinom. Čempresi su stršali šutljivi i smireni njišući jošte vrhovima…”

Visoki, vitki, uspravni čempresi u krajolicima Sredozemlja poput samotnih stražara odolijevaju vjetrovima, sušama, olujama i kao takvi neiscrpan su izvor nadahnuća. Sve je drugo raslinje i drveće mnogo tiše i diskretnije. Antun Branko Šimić u svojoj pjesmi kaže da čempresi mirišu snom i da šapuću o raju. Čempresi rastu duž cijele naše obale, pa i duboko u zaleđu. To je obični ili mediteranski čempres, latinskog naziva Cupressus sempervirens.

Izrazito je dugovječan; zabilježeni su primjerci koji su dosegnuli starost od nekoliko tisuća godina, premda čempres uglavnom živi nekoliko stoljeća. Istraživači nam kazuju da mu je postojbina sjeverni Iran, odakle se proširio kroz Malu Aziju, Kretu i Cipar te na čitavo Sredozemlje.

Mnogi su ga narodi sadili oko hramova i smatrali svetim stablom. Feničani i Egipćani cijenili su ga kao vječno drvo koje ne trune, a u vodi postaje sve tvrđe. Zato su od njega gradili sarkofage, brodove, vrata hramova i kipove božanstava. U grčkoj i rimskoj tradiciji povezan je s božanstvima podzemlja (Hadom i Plutonom) i obnovom života jer svojim trajnim zimzelenim lišćem i nepokvarljivim drvom evocira besmrtnost. Otud se često nalazi na grobljima, ali i smatra tužnim drvetom. Svoje latinsko ime Cupressus duguje mladiću Kiparisu, Heraklovu potomku, kojem je Apolon dao pripitomljenu srnu da mu pravi društvo. Dogodilo se da ju je Kiparis nesretnim slučajem ubio kopljem. Tužni je Kiparis molio Apolona neka pusti da mu suze zauvijek teku, a Apolon ga je pretvorio u čempres čiji sok na kori drveta podsjeća na suze.

Rimski povjesničar Plinije pripovijeda i to da je stablo čempresa nekada predstavljalo znatan imetak, jer je davalo vrijedan materijal za izradu različitih predmeta. Kad bi se u obitelji rodila kći, otac bi posadio čempres da joj osigura miraz. Zato su ovo drvo nazivali dos filiarum ili „miraz za kćer”.

Kršćani su ga zbog trajnosti uzeli kao simbol vječnog života. Vrata bazilike sv. Petra u Rimu bila su od čempresovine i trajala su oko osamsto godina, od cara Konstantina (274. – 337.) do pape Eugena IV. (pontifikat od 1431. – 1447.).

Stari su Slaveni smatrali čempres sjenovitim drvetom, što je značilo da u njemu prebiva duša umrlog koji je tu pokopan, pa su ga sadili na groblju. Dirnuti u takvo drvo značilo je narušiti pokojnikov mir. Pred starom župnom crkvom u Čari na otoku Korčuli čempres je zasađen oko 1600. godine, a deblo je dosegnulo opseg od više od 4 m. U dvorištu franjevačkog samostana u Hvaru nalazi se još jedan čempres koji je zaštićeni spomenik prirode od 1961. Star je oko 500 godina.

U interpretaciji to je prilika za poveznicu i s književnim turizmom kroz citate Vladimira Nazora i Antuna Branka Šimića i u vrtu i u unutrašnjosti kuće i s moći čempresa kao vječnoga besmrtnog drveta.

Kuća pjeva u ritmu: Dire Straits, Walk Of Life

Poveznica: https://youtu.be/kd9TlGDZGkI?si=NkBjcbI4CVjp2Zd0

APARTMENT “MAX 2”

Owners’ zodiac signs: ARIES - it is the zodiac sign which matches well with pine and fir trees, but also with hawthorn, cactus, mahogany and all the plants with needles, and VIRGO - this sign is related to nut trees with stretching and intertwining branches: walnut, hazelnut, almond.

In the yard, a dense cypress hedge stands out. The famous writer Vladimir Nazor wrote in his story Otac (Father): “One corner of the sky was clear and illuminated by moonlight. The cypress trees stood tall, silent, and calm, still swaying their tops…”

Tall, slender, upright cypress trees in the Mediterranean landscapes stand like solitary sentinels, withstanding winds, droughts, and storms, and as such, they are an inexhaustible source of inspiration. All other vegetation and trees are much quieter and more discreet. Antun Branko Šimić, in one of his poems, says that cypresses smell of dreams and whisper of paradise. Cypresses grow along our entire coast and even deeper in the inland. The species growing in this region is the common or Mediterranean cypress, i.e. Cupressus sempervirens in Latin.

It is remarkably long-lived; some cypress trees have reached an age of a few thousand years, although they generally live for a few centuries. Researchers tell us that its native habitat is northern Iran, from where it spread through Asia Minor, Crete, and Cyprus, to the entire Mediterranean region. Many ancient peoples planted it around temples and considered it a sacred tree. Phoenicians and Egyptians valued it as an eternal wood that does not rot and becomes harder in water. Therefore, they used it to build sarcophagi, ships, temple doors, and statues of deities. In Greek and Roman tradition, it is associated with the deities of the underworld (Hades and Pluto) and the renewal of life, as its evergreen foliage and resistant wood evoke immortality. Hence, it is often found in cemeteries but is also considered a tree of sorrow. Its Latin name, Cupressus, is derived from the young man Cyparissus, a descendant of Hercules, to whom Apollo gave a tame deer for companionship. Cyparissus accidentally killed the deer with a spear. Cyparissus was so sad that he begged Apollo to let his tears flow forever. Apollo turned Cyparissus into a cypress tree with sap emerging and dripping down the bark, thus resembling tears.

The Roman historian Pliny said that the cypress tree represented significant wealth because it provided valuable material for making various objects. When a daughter was born in a family, the father would plant a cypress tree to secure her dowry. Therefore, this tree was called dos filiarum or “dowry for a daughter”.

Christians adopted it as a symbol of eternal life because of its durability. The doors of St. Peter’s Basilica in Rome were made of cypress wood and lasted for about eight hundred years, from Emperor Constantine (274–337) to Pope Eugene IV (pontificate from 1431 to 1447).

The ancient Slavs considered the cypress a shadowy tree. This meant that the soul of the deceased person buried under a cypress resided within the tree. That is why they planted it in cemeteries. To harm such a tree meant to disrupt the peace of the deceased. In front of the old parish church in Čara on the island of Korčula, a cypress tree was planted around the year 1600 and nowadays this tree’s trunk circumference amounts to over 4 meters. In the courtyard of the Franciscan monastery in Hvar, there is also a cypress tree that has been protected as a natural monument since 1961. It is about 500 years old.

The interpretation of this holiday house should include literature, i.e. quotes by Vladimir Nazor and Antun Branko Šimić, both in the garden and inside the house. The power of cypress tree as an eternal, immortal tree should also be highlighted.

The house resonates in the rhythm of the song: Dire Straits, Walk of Life

Link: https://youtu.be/kd9TlGDZGkI?si=NkBjcbI4CVjp2Zd0

 

 

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.visitzelina.hr/apartman-max-2#sigProId8f04bd469c

Kontakt

  • Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sv. Ivan Zelina, HR
  • +385 1 2061 808
  • OIB: 60155307304

Radno vrijeme

PON-PET

07:00 - 15:00 h

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.